| | | | |


บริการจองห้องพัก , ห้องประชุม , สัมมนา ทั้งในและนอกสถานที่

Tel : 034-412-818
Fax : 034-412-819
E-mail : sales@centralplacehotel.net, centralplacehotel@gmail.com

ชื่อ - นามสกุล :
   
เบอร์โทรศัพท์ :
   
อีเมล์ :
   
ข้อความ :
  
*** ทางโรงแรมจะ Confirm ท่านภายใน 3 วัน หลังจากที่ได้รับ E-mail หากไม่ได้รับการติดต่อจะถือว่าการจองเป็นโมฆะ ***

Copyright © 2005 www.centralplacehotel.net All rights reserved.